#

Vũ Đức Việt

Hà Nội

Mô tả

Khoá 62

Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế

Khoa/Viên đào tạo: Viện Thương mại & Kinh tế Quốc tế

GPA: 3.78/4.0

Thành tích:

Học bổng Khuyến khích học tập kỳ I 2022-2023

- Top 20 cuộc thi viết "Số hoá không hoá số" do HSV trường ĐHKTQD tổ chức

Công việc mong muốn: Dài hạn - Lĩnh vực: Kinh doanh

Kỹ năng

Kinh nghiệm

6/2022 - 4/ 2023
Liên chi đoàn viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế
Phó ban tình nguyện

Học vấn

Chứng chỉ ngoại ngữ
TOEIC 930/990
Chứng chỉ tin học
ICDL 5 modul
Kỹ năng khác
Strategic Planning