Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể.

Địa chỉ

Số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại

083.251.1956

Email

careercenter@neu.edu.vn