1.    Đối với sinh viên:

- Tư vấn, định hướng về kỹ năng nghề nghiệp thông qua hình thức tư vấn 1:1, tổ chức các buổi chia sẻ từ chuyên gia dưới hình thức cafe-talk, workshop, talkshow; tổ chức các buổi thăm quan doanh nghiệp

- Tư vấn, giới thiệu việc làm toàn thời gian, bán thời gian, thực tập sinh thông qua các kênh thông tin online của Trung tâm, hoặc trực tiếp tại Trung tâm dựa trên danh sách công việc Trung tâm tiếp nhận từ Doanh nghiệp.

- Giới thiệu, chia sẻ các cơ hội tìm kiếm học bổng hoặc chương trình du học nước ngoài ở các bậc học sau đại học tới sinh viên.

- Tổ chức các lớp kỹ năng mềm dành cho sinh viên.

2. Đối với Doanh nghiệp:

- Hỗ trợ Doanh nghiệp truyền thông các chương trình – công việc tuyển dụng, trên các kênh online – offline tới sinh viên nhà trường.

- Giới thiệu tập sinh viên tiềm năng tới các doanh nghiệp tuyển dụng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các sự kiện tại trường với mục đích giới thiệu thương hiệu tuyển dụng tới sinh viên, ví dụ: hội thảo, phỏng vấn tuyển dụng tại trường….

3. Đối với Phòng, Ban chức năng , Tổ chức CT-XH nhà trường:

- Phối hợp thực hiện các công việc theo kế hoạch phân công của Nhà trường.

- Xậy dựng hệ thống minh chứng liên quan đến công tác giới thiệu việc làm, hướng nghiệp… phục vụ kiểm định.

- Kết nối Doanh nghiệp với các chương trình của Đoàn TN và Hội SV

4. Đối với Khoa, Viện đào tạo nhà trường:

- Phối hợp thực hiện các công việc theo kế hoạch phân công của Nhà trường.

- Phối hợp, giới thiệu tổ chức các chương trình tham quan doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo.

- Chuyển thông tin tuyển dụng của Doanh nghiệp tới Khoa,Viện mà DN đang quan tâm.

- Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

5. Đối với Trung tâm nghề nghiệp, tư vấn, đào tạo:

- Hỗ trợ triển khai thông tin liên quan đến sinh viên trên các kênh truyền thông của Trung tâm.

- Phối hợp tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, kỹ năng chuyên sâu dành cho sinh viên.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.