#
Fulltime
#

Nhân viên Quản lý kho / 2 weeks ago

751 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai,, Hà Nội

Kết thúc: 30/06/2024

1. Mô tả công việc

 • Theo dõi nguyên vt liu hàng hoá, nhp kho hàng hoá mi mua v và qun lý hàng tn kho phc v cho vic sn xut.
 • Xut kho hàng hoá cho các b phn liên quan kp thi, đúng lúc để đảm bo hot động sn xut, kinh doanh theo đúng quy định
 • Lên kế hoch đặt hàng hàng tháng theo các d án thc hin đang và s thc hin mc đích đảm bo s lượng tn kho mt cách hp lý.
 • Báo cáo s lượng hàng, nguyên vt liu nhp xut tháng/quý/năm.
 • Theo dõi tình trng hot động ca h thng máy ct Laser, máy khc CNC; các h thng máy móc, thiết b ca Công ty; Kim tra lch bo dưỡng, báo cáo định k ca các phòng qun lý.
 • Thc hin các th tc liên quan đến vic xut khu – nhp khu hàng hoá ca Công ty.
 • Qun lý kho Nguyên vt liu riêng cho hot động bán hàng sn phm ca Proxxon, Preiser.
 • H tr sn xut, vn chuyn mô hình nếu có yêu cu ca Ban Giám đốc.

2. Nơi làm việc: Công ty TNHH Mô hình Việt

3, Yêu cầu ứng viên

 • Số năm kinh nghiệm: 02
 • Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên – Giám sát viên
 • Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân
 • Có kh năng đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh cơ bn.
 • Thành tho s dng các phn mm Văn phòng Microsoft Office, Internet.
 • Đi công tác theo yêu cu ca Cp lãnh đạo.

4. Chính sách đãi ngộ

 • Mc lương phù hp vi năng lc và theo tho thun vi Công ty.
  Tham d
  các khoá hc phù Hp vi yêu cu Công vic
 • Được h tr xăng xe, gi xe 300.000đ/tháng,  tr cp ba trưa 40.000đ/ba.
 • Được tr cp Đin thoi di động theo Hóa đơn s dng hàng thàng tháng vi mc không quá 200,000đ/tháng
 • Làm vic 6 ngày/tun - Ngh ngày Ch Nht và 2 ngày th 7 trong tháng.
 • Thưởng theo năng lc và quy chế ca công ty

5. Cách thức ứng tuyển:

 • Ứng viên nộp CV trực tiếp tại website tại phần phía trên
 • Ứng viên gửi CV qua Email: nhansu@mohinhviet.com

SĐT: 0911411083 hoặc Email nhansu@mohinhviet.com để ứng viên có thể liên hệ trực tiếp.

Hình ảnh